Sıkça Sorulan Sorular

-- Aksağlık

Aksağlık

Kimler Sağlık Sigortası sahibi olabilir?

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden 0-60 yaş aralığındaki herkes poliçe sahibi olabilir. 18 yaşından küçükler, sigorta ettirenin 18 yaş üstü olması koşulu ile tek başına sigortalanabilir.

Başka bir sigorta şirketindeki poliçemi Aksigorta’ya nasıl taşıyabilirim?

Başka bir sigorta şirketindeki poliçenin bitiş tarihini takip eden bir ay içerisinde Aksigorta’ya başvurman durumunda, yapılacak olan değerlendirme sonucuna göre geçiş işlemin gerçekleşir. Geçiş sırasında, önceki sigorta şirketindeki kazanılmış hakları gösteren belgelerin temin edilmesi gerekir.

Poliçeyi yaptırırken indirim hakkım oluyor mu?

Düzenlenen poliçelerde aile indirimi, peşin ödeme indirimi, il bazında indirim ve hoş geldin indirimlerinden yararlanabilirsin.

Ayakta Tedavi teminatı için bekleme süresi var mı?

Bekleme süresi, poliçe özel şartlarında 4. maddede belirtilen hastalıklar için mevcuttur. Bu hastalıkları kapsayacak şekilde acil olsun ya da olmasın, ilk sigorta başlangıç tarihinden itibaren Hastane Tedavi, Küçük Müdahale, Rehabilitasyon ve Evde Bakım, Ameliyat Tazminat teminatı, Suni Uzuv Teminatı ve Fizik Tedavi Teminatları için vardır. Bekleme süresi 12 aydır.

Tek başına Doğum Teminatı alabilir miyim?

Hayır, Doğum Teminatı sadece sağlık planları ile birlikte alınabilir. Bir sağlık sigortası ürünü olan Yeni Hayat paketinde doğum teminatı alt paket olarak sunulabilir.

Anlaşmasız muayenehanede işlem yapılması durumunda geri ödeme nasıl olur?

Anlaşmasız kurumda muayene için sonradan ödeme/geri ödeme süreçlerine göre işlem yapılır. İlgili muayene işlemi için poliçede yer alan ayakta tedavi anlaşmasız kurum teminat limiti ve katılım payları dikkate alınır ve buna göre geri ödeme yapılır.
Anlaşmasız kurumlarda yapılan tetkik giderler için ödenecek ücret, Türk Tabipler Birliği (TTB) ücret tarifesindeki karşılığının 1 katı ya da varsa sigortalı payı düşüldükten sonraki tutar geçerlidir.

Anlaşmalı muayenehanede muayene olursam katılım payı öder miyim?

Aksigorta’nın belirlediği anlaşmalı hekimlerde muayene olunması halinde katılım payı ödenmez.

Anlaşmalı kurumda anlaşmasız operatör ücreti ödenir mi, limit nedir?

Anlaşmalı sağlık kurumuna dışardan gelen ve kadrolu olmayan doktorların yapacakları tedavi işlemleri için ödenecek ücret, Türk Tabipler Birliği (TTB) ücret tarifesindeki karşılığının 2 katına kadar olan tutar veya varsa sigortalı payı düşüldükten sonraki tutar ile sınırlıdır.

Kamu hastanelerinde gerçekleşen sağlık giderlerine ait masraflar kapsam dahilinde mi?

Evet, T.C. Sağlık Bakanlığı’na bağlı devlet hastaneleri ve devlete ait üniversite hastanelerinde gerçekleşen sağlık giderleri, sigortanın anlaşmalı sağlık kurumlarında geçerli olan limit, sigortalı katılım payı ve muafiyet oranıyla değerlendirilir.

Uzun süreli kullanılan ilaçlar için her seferinde doktora reçete yazdırmak gerekir mi?

Teminat kapsamında olan kronik hastalıklara ilişkin ilaçlar için ilgili ilaçların sürekli kullanılma neden ve gerekçesini belirten doktor raporu ve reçete fotokopisinin Aksigorta’ya iletilmesi halinde bu hizmet, sigorta süresi ile uyumlu olacak şekilde 3 aylık tedavi dozları halinde karşılanır.

Kontrol Mamografi ve Kontrol PSA Teminatı kullanımı, tazminat/prim oranını etkiler mi?

Hayır, etkilemez.

Check Up Teminatı kullanımı, tazminat/prim oranını etkiler mi?

Hayır, etkilemez.

Ömür boyu yenileme garantisi nasıl kazanılır?

Eğer 56 yaşından önce Aksigorta’da sigortaya ilk giriş yaptıysan kesintisiz üç yıl sigortalı kalman ve bu süre içerisinde “Azami İyi Niyet Prensibi” ilkesine uygun olman durumunda, risk kabul birimi tarafından tıbbi ve teknik değerlendirme yapılır. Bu değerlendirme sonucu pozitif olduğunda ömür boyu yenileme garantisine hak kazanılır.

Hamilelik ve Doğum Teminatı için yaş sınırı nedir?

Hamilelik ve Doğum Teminatı’nı 18-50 yaş arası tüm kadınlar alabilir.

Hamilelik ve Doğum Teminatı’nda bekleme süresi var mı?

Evet, var. Poliçenin başlangıcından en az 5 ay sonra hamile kalma koşulu ile bu teminat devreye girer. Yani son adet tarihinin (SAT) 5 aylık bekleme süresi sonrasında olması gerekir. Bu sürenin başlangıcı olarak bebek ultrasonografisi bulguları ve SAT dikkate alınır.

Yeni doğan bebeğe ait hangi harcamalar ödenir?

Doğum teminatı olan annenin teminata hak kazanması şartı ile; Yeni doğan bebeğinin hastaneden çıkmadan yapılan;

  • Yeni doğan bebek  muayenesi
  • Yeni doğan bebek kan  grubu belirleme
  • Direkt Coombs
  • Neonatal TSH
  • Metabolik tarama testi
  • Bilurubin
  • Otoakustik emisyon (İşitme  testi)
  • Hepatit B aşısı

Yeni doğan bebeğe ait masraflar için limit var mı?

Anneye ait doğum  teminatı limitinden düşülmek kaydı ile poliçe ekinde yer  alan teminat tablosu dikkate alınarak doğum teminatı kapsamında değerlendirilir.

Aksağlık özel şartları nelerdir?

Özel şartlarla ilgili detaylı bilgi almak için, poliçenizi 1 Temmuz öncesinde yaptırdıysanız, bu dokümandan ; 1 Temmuz sonrasında yaptırdıysanız bu dokümandan inceleyebilirsiniz.