Sıkça Sorulan Sorular

-- Yat Sigortası

Yat Sigortası

Yatım için sigorta yaptırmam zorunlu mudur? Yaptırmamamın getireceği cezai bir uygulama var mıdır?

Yat Sigortası yaptırmanın bir zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak sigortan olmadığı durumda yatın seyirde ve/veya karada iken olabilecek birçok risk açısından güvencesiz kalacaktır.

Yat Sigortası’nın genel olarak kapsamı nelerdir?

Denizde karşılaşabileceğin tüm kaza ve tehlikeler (yangın, hırsızlık, fırtına, çatışma, deprem, infilâk, kazanların patlaması gibi) ile Enstitü Yat Klozları ve Tekne Sigortaları Genel Şartları çerçevesinde belirtilen riskler.

Yatımın sigorta bedeli nasıl tespit ediliyor?

Yatını satın aldığın bedel ve/veya beyan ettiğin bedel dikkate alınarak yatının özelliklerine göre rayiç bedeli üzerinden poliçe düzenlenmektedir.

Yat Sigortası’nın primleri nelere bakılarak belirleniyor?

Sigorta poliçe primleri; yatının yaşı, yapım tarzı, modeli, sürati ve kullanım amacı gibi özellikleri değerlendirilerek belirlenmektir.

Yat Sigortası poliçem tekne üzerindeki her şeyi kapsıyor mu?

Gövde, karina ve yat ile alınıp satılması mutad olan, yatın ayrılmaz parçalarını oluşturan teçhizatlar poliçe kapsamındadır.

Kişisel eşyamı da kapsıyor mu?

Kişisel eşya, Enstitü Yat Klozu kapsamında teminat haricidir. Ancak sigorta şirketinin onayı ile poliçede belirlenecek limit dahilinde ek prim ve şartlar ile teminata dahil edilebilir.

Poliçeme yakıt ve kumanyalar dahil oluyor mu?

Yakıt ve kumanya gibi tükenebilir malzemeler teminat kapsamında değildir.

Yatımda sebep olabileceğim hasarlarda 3. şahıslara verebileceğim zararlar da kapsamda mı?

Yatın ile 3. şahıslara karşı neden olabileceğin maddi ve bedeni zararlar, Enstitü Yat Klozu kapsamında poliçede belirtilen limit ile teminat dahillindedir. Poliçede belirtilen sorumluluk limiti ile sınırlı olarak diğer teknedeki maddi hasarlar ile can kaybı, bedeni sakatlık, yaşam kurtarma için yapılan masraflar karşılanmaktadır.

Yatıma bağlı bir servis botum için ayrı bir poliçe yaptırmam gerekiyor mu?

Yatının adını taşıyan servis botun için ayrı bir poliçe yapılmasına gerek yoktur, yat poliçen kapsamında teminat altındadır. Ancak mutlaka üzerinde yatın adı yazılmış olmalıdır.

Yatımı kışın marinada karaya çekiyorum. Poliçemin teminatı bu süre için de geçerli midir?

Kışlama yeri bilgilerinin sigortacının onayı ile poliçede belirtilmesi şartıyla teminat geçerli olacaktır. Bununla birlikte yatını karaya çekerken ve denize indirirken de teminatın devam ediyor olacaktır.

Yatımı benim dışında arkadaşlarım da kullanabiliyor. Poliçemin teminatı bu durumda da geçerli midir?

Yat senin üzerine kayıtlı olsa da senin dışındaki yeterli denizci ehliyetine sahip biri tarafından kullanılabileceği poliçede belirtildiği sürece geçerli olacaktır.

Marinada bağlı iken marinaya veya başka yatlara verebileceğim zararlar karşılanıyor mu?

Poliçende belirtilen 3. şahıslara karşı sorumluluk limiti dahilinde başka yat ve marinaya vereceğin zararlar karşılanmaktadır.

Deprem sonucu yatımda oluşacak hasarlar poliçeme dahil mi?

Deprem, Enstitü Yat Klozu ile teminata dahil olan bir risktir.

Sigorta poliçem tüm dünya denizlerinde yapacağım seferler için geçerli mi?

Poliçede belirtilen sefer sahası seyir alanlarında geçerlidir.