Sıkça Sorulan Sorular

-- Seyahat Sağlık Sigortası

Seyahat Sağlık Sigortası

18 yaşından küçükler bu poliçeyi yaptırabilir mi?

18 yaşından küçüklere poliçe tanzim edilebilmesi için sigorta ettiren 18 yaşından büyük olmalıdır.

Yabancı uyruklu kişiler bu poliçeyi yaptırabilir mi?

Yabancı uyruklu kişilere; yabancı kimlik numarası sahibi olmaları, daimi olarak Türkiye’de ikamet etmeleri ve daimi olarak Türkiye’de ikamet ettiklerine dair resmi belge sahibi olmaları koşulu ile poliçe tanzimi yapılabilecektir.

Poliçe ne zaman başlar?

Teminatlar, Türkiye gümrüğünden çıkış yapıldıktan sonra başlar ve poliçenin süresi devam etse bile Türkiye gümrüğünden giriş yapıldıktan sonra otomatik olarak sona erer.

Not: Sigorta başvurusunun ve sigorta sözleşmesinin, sigortalının seyahata başlamadan önce yapılması zorunludur.

Meslek sınırlaması var mıdır?

Elle, bedenen ve devamlı olarak makine ile çalışan kişilerin iş seyahatleri kapsam dışında olacaktır. Bu şekilde çalışan kişilerin iş konularında faaliyet göstermeksizin yapacakları turistik ve eğitim amaçlı seyahatler, teminat kapsamında olacaktır.

Fikren ve elle çalışıp yukarıda sayılan meslek gruplarına ait iş sahalarında ve tehlikeli kabul edilen bölgelerde görevli olanlar teminat kapsamı dışında olacaktır. (Örneğin inşaat şantiyesinde veya sahasında çalışan mühendis ve muhasebeciler.)

Poliçe iptal koşulları nelerdir?

Poliçe; seyahate gidilmediği durumda, poliçe başlangıç tarihinden en geç 24 saat önce haber verilmesi ve poliçenin sigorta şirketine iade edilmesi kaydı ile iptal edilir ve prim iade edilir.

Tazminat prosesi süreci nasıldır?

Sigortalı, acil bir durum olduğunda herhangi bir yere başvurmadan önce aşağıda telefon numaraları yazılı acil servis merkezini arayarak adını, soyadını, poliçe numarasını, bulunacağı yerin adresini, telefon numarasını, kısa bir şekilde sağlık sorununu ve nasıl bir yardım istediğini bildirmelidir.

Bilgi ve danışmanlık için: +90 212 444 27 27
Aksigorta Uluslararası Acil Yardım Servisi: +90 216 524 33 22