Sıkça Sorulan Sorular

-- Yabancılara Özel Sağlık Sigortası

Yabancılara Özel Sağlık Sigortası

Kimler poliçe yaptırabilir?

0-65 yaş arasında, Türkiye'de ikamet izni alacak yabancı uyruklu vatandaşlar, Yabancılara Özel Sağlık Sigortası yaptırabilir.

Yabancılara Özel Sağlık Sigortası’nı ayakta tedavi giderleri için hangi işlemlerde kullanabilirim?

Anlaşmalı kurumlarımızda 2.000 TL, anlaşmalı kurumlar dışında kalan kurumlarda ise 2.000 TL %60 sigortalı katılımlı ve TTB üzerinden geçerlidir.

Yabancılara Özel Sağlık Sigortası’nda indirim uygulaması var mı?

Yabancı Sağlık Sigortası’nda poliçenin kesintisiz yenilenmesi durumunda standart tarife primi üzerinden hasarsızlık indirimi veya hasar ek primi almak mümkündür.

Yabancılara Özel Sağlık Sigortası poliçesi yoğun bakımı karşılıyor mu?

Bu üründe yoğun bakım yatış süresi; yıllık toplam 100 gün ile sınırlıdır. Sigorta yılı içinde teminat altına alınan hastanede yatış süresi toplam 200 gün olup normal oda yatışları bir gün, yoğun bakım yatışı ise iki gün üzerinden hesaplanarak toplam yatış süresi olan 200 günden düşülecektir. Yoğun bakımda kalınan süre için yapılan refakatçi masrafları, teminat kapsamında değildir.

Yabancılara Özel Sağlık Sigortası iptal edilebilir mi?

Yasa gereği Türkiye’de ikamet izni almak için zorunlu kılınmış olan Yabancı Uyruklular İçin Özel Sağlık Sigortası’nı iptal ettirmek mümkündür. Ancak bunun için aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi gerekmektedir:

  • İkamet izin süresini kapsayan yeni bir Özel Sağlık Sigortası sözleşmesinin şirkete ibrazında,
  • İkamet izninin iptalinde,
  • 5510 sayılı Sosyal Sigorta ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince Genel Sağlık Sigortası kapsamına dahil olunduğunu gösteren belge bildiriminde. Ayrıca ülkeden çıkış tarihini gösteren gerekli belgelerin şirketimize gönderilmesi gerekmektedir.

Yabancılara Özel Sağlık Sigortası yurt dışında geçerli midir?

Bu sigorta sözleşmesi dönemi içerisinde, sürekli yatarak tedavi görme hali hariç yurt dışında kesintisiz olarak üç aydan fazla ikamet eden sigortalıların teminatları, yurt dışında kaldığı üçüncü aydan itibaren durur. Teminatların durduğu dönem içerisinde yurt dışında oluşacak tedavi masrafları için sigortacı tazminat ödemez.