Sıkça Sorulan Sorular

-- Nakliyat Sigortası

Nakliyat Sigortası

Nakliyat Emtea Sigortası nelere karşı güvence sağlar?

Taşıdığınız yükün denizyolu, havayolu, karayolu ve demiryolu gibi nakil araçlarıyla bir yerden başka bir yere taşınması esnasında uğrayabileceği hasar ve kayıpları güvence altına alır.

Nakliyat Emtea Sigortası türleri nelerdir?

Kati
Geçici poliçe (flotan poliçe)
Abonman poliçe
Blok poliçe

Nakliyat Emtea Abonman Poliçesi nedir, avantajları nelerdir?

Kıymet Sigortası nedir, nelere güvence sağlar?

İşletmenin faaliyet kolu gereği nakit, çek, senet, para gibi kıymetlerinin işletme personeli tarafından taşınması esnasında meydana gelebilecek hırsızlık ve yağmalamalara karşı güvence sağlar.

Kıymet Sigortalarında riski etkileyen etmenler nelerdir?

Paranın taşınma alanı, taşımaların hangi tip araçlarla ve kaç kişi ile birlikte yapıldığı
Bir taşımada taşınan değerin tutarı, türü ve varsa yıl içinde toplam taşıma miktarı
Taşıma için işletmenin aldığı önlemler