Sıkça Sorulan Sorular

-- Endüstriyel Paket Sigortası

Endüstriyel Paket Sigortası

Endüstriyel Paket Sigortası nedir?

Sinai ve ticari faaliyette bulunan üretim, depolama gibi yatırımlarınızın maddi hasar risklerine karşı teminat alabileceğiniz, bununla birlikte makineye bağlı kar kaybı, hasar sonucu faaliyetin aksaması nedeniyle oluşan gelir kaybınızı ya da faaliyetinize özel taşıdığınız riskler için teminat verebilen sigorta ürünüdür.

Endüstriyel Paket Sigortasında İşletme Sorumlulukları için hangi riskler güvence altına alınıyor?

Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk Teminatı
Asansör Sorumluluk Teminatı
Otopark Sorumluluk Teminatı
İşveren Mali Sorumluluk Teminatı
Emniyet-i suiistimal Teminatı
Ferdi Kaza Teminatı
Hukuksal Koruma Teminatı

Gibi sorumluluklar için işletmenin faaliyeti, risk durumu ve talepleri göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılır ve ek teminat kapsamında sigortalanabilmektedir.

Kar Kaybı, endüstriyel paket sigortası içerisinde alınabiliyor mu?

Sınai ve Ticari faaliyetlere yönelik üretilen endüstriyel paket poliçelerinde ayrıca Kar Kaybı teminatı da verilebilmektedir. Bu teminat ile ilgili riziko adresindeki yangın poliçesinde yer alan risklerden birinin gerçekleşmesi sonucu faaliyetin aksaması/durması nedeniyle geçen sürede kaybedilen finansal gelirler de sigortalanabilmektedir.

İşletmeye ait Makine ve Elektronik Cihazlar Endüstriyel Paket Sigortası’na dahil edilebilir mi?

İşletmede bulunan test ve deneme süresi tamamlanan makineler normal çalışır durumdayken ani ve beklenmedik İşletme kazaları, Kusurlu imalat ve işçilik, Yağlama kusurları gibi sebeplerle meydana gelebilecek zararları makine kırılması ek teminatı ile genel ve özel şartlar kapsamında teminat altına alabilirsiniz.

Aynı şekilde Elektronik Cihaz teminatı ile, işletmede bulunan cihazların deneme devresinden sonra normal çalışır haldeyken uğrayabileceği ani ve beklenmedik İhmal, dikkatsizlik, kullanım hatası ve sabotaj kaynaklı zararlardan, Kısa devre, yüksek voltaj ve endüksiyon akımının etkilerinden vb. gibi zararları elektronik cihaz genel şartları ve poliçe özel şartları kapsamında teminat altına alabilirsiniz.