Sıkça Sorulan Sorular

-- Mühendislik Sigortaları

Mühendislik Sigortaları

İnşaat Sigortasında Sigortayı yaptıran taraf ve Sigortalı kimlerdir?

Ana Müteaahhit: İşveren tarafından görevlendirilen ve tüm projenin inşaat ve/veya montaj işlerinden sorumlu, işlerin bir kısmını taşeronlara devredebilen taraftır. Sigorta Ettiren, ana müteaahhittir.
Tali Müteahhit - Taşeronlar: Bir inşaat ve/veya montaj işinin tamamını (anahtar teslimi) veya bir kısmını üstlenen ve direkt olarak işveren veya ana müteahhit tarafından görevlendirilen taraftır.
İşveren - Projenin Sahibi: Sigortalı şantiye sahasını sağlayan ve çoğu kez planlama aşamasında bulunan ve bazı projelerde malzemeyi sağlayan taraftır. Asıl menfaat sahibidir.

Mühendislik Sigortaları hangi riskler için düzenlenir?

İş yerinizde bulunan makinelerin ve/veya elektronik cihazların deneme evresinden sonraki dönemde, ani ve beklenmedik nedenlerle personelinizin veya üçüncü kişilerin ihmali, kusuru ve hatası, dikkatsizliği, malzemenin hatalı dizaynı veya yüksek voltaj vb. gibi sebeplerden kaynaklanan maddi zararın getirdiği onarım masraflarını ve ikame bedellerini temin eder.

Garanti kapsamındaki makinelere Elektronik cihaz / Makine kırılması Sigortası yapılır mı?

Garanti sadece üretimden kaynaklanan hatalarını karşılar, kullanıcının vereceği hasarlar ile yangın, hırsızlık, doğal afetler v.b. hasarların karşılanması amacıyla cihazlar için Elektronik Cihaz sigortası, makineler için Yangın ve Makine kırılması sigortasının yaptırılması gereklidir.

İşletmeye ait İkinci el makineler için Makine Kırılması / Elektronik Cihaz Sigortası yapılabilir mi?

Evet, sigortalanabilir. Faturalı olarak aldığınız İkinci el makineleriniz kıymetin yeniye ikame bedeli üzerinden sigortalanabilir. Yeniye İkame bedel ile sigortalanması kısmi hasarlarda eksik sigorta riskini ortadan kaldırmış olacaktır.

Makinenin Makine Kırılması ya da Elektronik Cihaz Sigortasından hangisine uygun olduğu nasıl anlaşılır?

Elektronik Cihaz Sigortaları ile Makine Kırılması sigortaları bazı durumlarda benzerlik gösterebilir. Birbirinden ayrılan nokta, mekanik ağrılığı olan makineler için makine kırılması sigortalarının, elektronik makineler için ise elektronik cihaz sigortalarının uygulanmasıdır. Teknoloji ilerledikçe çoğu makineler hem elektronik aygıtlarla hem de mekanik aygıtlarla donatılmış olarak karşımıza çıkmaktadır. Ticari amaçla kullanılan bilgisayarlar, bilgi işlem merkezleri, ofis ekipmanları, grafik basım yayın endüstri ekipmanları, alarm, test, otomasyon ve ölçüm ekipmanları gibi cihazlar elektronik olarak tanımlanabilir.

Mühendislik Sigortalarında hasar ödemesi nasıl yapılır?

Kısmi hasarlarda tazminat, tamir edilen parçanın yeniye göre ikame bedeli ve gerekli onarım masrafları olarak değerlendirilir. Tam ziya hasarlarda tazminat, cihazın yıpranma ve aşınma paylarının düşülmesi sonucu bulunan rayiç değer olarak değerlendirilir.

İnşaat Sigortalarının teminat altına aldığı başlıca riskler nelerdir?

Yangın, yıldırım, infilak
Sel, su baskını
Fırtına
Deprem, toprak kayması, toprak çökmesi
Hırsızlık, hırsızlığa teşebbüs İşletme kazaları
İnsan kaynaklı hasarlar (dikkatsizlik, ihmal vb.)
Elektriksel hasarlar (kısa devre, ark vb.)

Montaj Sigortasında teminat ne zaman başlar, ne tür riskler karşılanır?

Teminat süresi, montaj malzemelerinin montaj alanına indiği anda başlar ve montajı biten makinelerin testi tamamlanarak işletime alınması ile sona erer. Bu sürede, teknik nedenler veya insan kaynaklı nedenler sebebiyle meydana gelen risklere karşı güvence sunar. Makine ve teçhizatın montajları esnasında veya montaj sonrası testleri sırasında, oluşabilecek ani ve beklenmedik yangın, hırsızlık, deprem, fırtına, sel baskını, işletme kazaları gibi riskleri teminat altına alır.

Montaj Sigortası ile hangi tür makineler sigortalanabilir?

İşletmeye alınmak üzere montajları yapılacak olan makine ve ekipmanlar bu sigorta türü ile teminat altına alınır. Montaj konusu bina içi elektrik, boru, ısıtma-havalandırma tesisatı ile elektrik ve boru iletim hatları vb. gibi makine ve montaj işleri bu ürün ile teminat altına alınabilir.