Sıkça Sorulan Sorular

-- Devlet Destekli Alacak Sigortası

Alacak sigortası tüm KOBİ’ler için geçerli mi, yaptırmak zorunlu mu?

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi’ne yıllık net satış hasılatı 125.000.000 TL’yi aşmayan KOBİ’ler dâhil olabilecektir.

Firmaların tüm ticari alacakları poliçe kapsamında olacak mıdır?

KOBİ’lerin yalnızca yurt içi satışlardan doğan ticari alacaklara teminat sağlanır. Prim tutarı KOBİlerin toplam yurtiçi alacak tutarı ve vadesine göre değişkenlik göstermektedir.

Poliçenin fiyatlandırılması KOBİ'lerin hangi mali sonuçları göz önünde bulundurularak yapılacaktır?

Alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin son mali yılda vadeli satışlardan elde ettiği cirosu esas alınacaktır.

Alacak Sigortası kapsamında teminat verilecek alıcılar için herhangi bir risk değerlendirmesi yapılacak mı?

Sigorta talebinde bulunan işletmenin vadeli satışlardan elde ettiği cirosunun en az %50’sini oluşturan ve ciro büyüklüğüne göre büyükten küçüğe doğru sıralanan alıcıları dikkate alınır. Risk değerlendirmesi sonucunda, bu alıcılardan her birine “1 (en düşük riskli)” ile “6 (en yüksek riskli)” arasında skor verilir. 6 (En yüksek riskli) olan alıcılara alacak sigortası kapsamında kredi limiti sağlanmaz.

KOBİ’ler poliçe almasa bile sorgu için bir ücret ödemeli mi?

Teklif aşamasında kredi talebinde bulunulan her alıcı başına KDV dâhil 10 TL sorgulama ücreti yansıyacaktır. Ancak teklifin poliçeye dönüşmesi halinde (10 gün içerisinde ) poliçeli firma herhangi bir sorgulama ya da izleme ücreti ödemeyecektir.

Alacak Sigortası poliçelerine Dain-i mürtehin eklenebilir mi?

Evet, Kredi kuruluşları poliçede Dain-i mürtehin olarak eklenebilir.

Ödeme alternatifleri nelerdir?

Primler %25 peşin 3 taksitle ödenebileceği gibi peşin ödenmesi durumunda %10 indirim yapılacaktır.