Sıkça Sorulan Sorular

-- Devlet Destekli Alacak Sigortası

null

Alacak sigortası tüm KOBİ’ler için geçerli mi, yaptırmak zorunlu mu?

Ürün isteğe bağlı bir sigorta ürünü olup ilk aşamada mikro ( 0 – 3m TL ) ve küçük ölçekli ( 3- 25m TL ) KOBİ’leri kapsayacaktır.

Firmaların tüm ticari alacakları poliçe kapsamında olacak mıdır?

KOBİ’lerin yalnızca yurt içi satışlardan doğan ticari alacaklara teminat sağlanır. Prim tutarı KOBİlerin toplam yurtiçi alacak tutarı ve vadesine göre değişkenlik göstermektedir.

Poliçenin fiyatlandırılması KOBİ'lerin hangi mali sonuçları göz önünde bulundurularak yapılacaktır?

Alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin son mali yılda vadeli satışlardan elde ettiği cirosu esas alınacaktır.

Alacak Sigortası kapsamında teminat verilecek alıcılar için herhangi bir risk değerlendirmesi yapılacak mı?

Sigorta talebinde bulunan işletmenin vadeli satışlardan elde ettiği cirosunun en az %50’sini oluşturan ve ciro büyüklüğüne göre büyükten küçüğe doğru sıralanan alıcıları dikkate alınır. Risk değerlendirmesi sonucunda, bu alıcılardan her birine “1 (en düşük riskli)” ile “6 (en yüksek riskli)” arasında skor verilir. 6 (En yüksek riskli) olan alıcılara alacak sigortası kapsamında kredi limiti sağlanmaz.

KOBİ’ler poliçe almasa bile sorgu için bir ücret ödemeli mi?

Evet, Alacak sigortası alınmasa bile sorgu yapılması durumunda her bir alacaklı ve Sigortalı için KDV dahil 10 TL’lik bir ücret ödenmelidir.

Teklifin kabul edilmesi durumunda oluşan primin üzerine talep sorgusu için belirlenen KDV dahil 10 TL ve değerlendirme aşaması için belirlenen KDV dahil 10 TL toplamda KDV dahil 20 TL olacak şekilde eklenir.

Alacak Sigortası poliçelerine Dain-i mürtehin eklenebilir mi?

Evet, Kredi kuruluşları poliçede Dain-i mürtehin olarak eklenebilir.

Ödeme alternatifleri nelerdir?

Primler %25 peşin 3 taksitle ödenebileceği gibi peşin ödenmesi durumunda %10 indirim yapılacaktır.