Sıkça Sorulan Sorular

-- Akaryakıt Paket Sigortası

Akaryakıt Paket Sigortası

İstasyonda bulunan pompacı personelin üzerinde taşıdığı para için güvence alabilir miyim?

Pompacının, 3. şahıslar tarafından silahla tehdit veya tecavüz veya zor kullanma suretiyle gasp neticesinde oluşacak zararları karşılanır.

İstasyonda oto yıkama faaliyetinin de olması halinde işletme olarak sorumluluğum için güvence alabilir miyim?

Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları saklı kalmak kaydıyla akaryakıt istasyonunda üçüncü şahısların araçlarına gelebilecek zararlar poliçede belirtilen limitle poliçeye dahil edilebilir. Ayrıca Oto Yıkama Sorumluluk ile riziko adresinde kurulu, düzenli bakımı yapılan ve çalışır vaziyette otomatik oto yıkama cihazının işletme müşterilerine ait araçlara yıkama sırasında verecekleri zararlar da teminat altına alınmaktadır.

İstasyondaki tanklara yanlış dolum yapılması halinde sigortam geçerli oluyor mu?

Sigortalıya ait tankerler veya sigortalı adına dolum tesisinden akaryakıt alan tankerler tarafından sigortalı yerdeki yeraltı tanklarına yanlış akaryakıt doldurulması suretiyle yeraltı tankında meydana gelen karışma hasarı neticesinde ortaya çıkacak masraflar teminata dâhil edilmiştir.

Akaryakıt Kaybı Teminatı Hangi Hasarları Karşılar?

Poliçede teminat altına alınan rizikolardan birinin gerçekleşmesi sonucunda yeraltı tanklarının delinmesi sonucu yakıt tankından sızan, deprem, yer kayması, toprak çökmesi, korozyon veya çürüme sonucu meydana gelebilecek akaryakıt kaybı poliçede belirtilen limitlerle teminat altına alınır. Teminat yeraltı tankının 20 yaşından küçük olması kaydı ile geçerlidir.

Makine Kırılması ve Elektronik Cihaz Sigortaları İçin Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Nelerdir?

Makinelerin / elektronik cihazların demirbaş defterinde kayıtları olması gereklidir.
Sigorta bedeli olarak ikame bedeli (aynı model ve markanın yenisinin satış bedeli) gösterilmelidir.
Cihazların/makinelerin periyodik bakımlarının yapılması, yeterli teknik bilgi ve beceriye sahip kişiler tarafından kullanılması şartıyla teminat verilir.

Voltaj iniş çıkışlarına bağlı oluşacak hasarlar; bu cihazların/makinelerin kesintisiz güç kaynağı, jeneratör ve /veya regülâtöre bağlı olmaları halinde teminat dâhilindedir.