Sıkça Sorulan Sorular

-- İş Yeri Paket Sigortası

İş Yeri Paket Sigortası

İş Yeri Paket Sigortası ürününü kimler yaptırabilir?

Ticari faaliyette bulunan işletmeler üretim, satış ya da depolama gibi faaliyetleri için taşıdığı sorumlulukları güvence altına almak adına sigorta yaptırabilirler.

İş Yeri Paket Sigortası için teminat bedelleri nasıl belirlenir?

İşyeri paket ürününe konu taşınır / taşınmaz kıymetlerin bedeli rayiç (poliçenin tanzim edildiği tarihteki tazmin kıymeti) bedel üzerinden belirlenir. Bunun için envanter kayıt defteri, demirbaş listesi ve stok kaydı gibi bilgiler bedeli belirlemede yardımcı olmaktadır.

İşyeri adresim değişirse bunu sigorta şirketine bildirmeli miyim?

Evet, sigorta poliçeniz işyerinizi sadece poliçenizde belirtilen mevcut adreste koruma altına alır. Bu sebeple adres değişikliği durumunda yeni adresinizi sigorta şirketine bildirmeniz önem taşımaktadır.

Taşınan Para Teminatı Hangi Durumlarda Oluşan Hasarları Karşılar?

Üçüncü kişiler tarafından silahla tehdit veya zor kullanılarak yapılan gasp ve hırsızlık.

Herhangi bir araç ve nakli sırasında aracın kazaya uğraması veya yanması sonucu kayıp ve hırsızlık.

Nakil esnasında ani ve dış sebepler neticesinde oluşan kayıplar.

Elektronik Cihaz Teminatı neleri karşılar?

Elektronik makine, tesisat ve bilgi işlem sistemlerinin normal çalışır halde iken veya bulundukları yerde temizleme, yer değiştirme, bakım halindeyken, ani ve beklenmedik bir nedene bağlı olarak meydana gelen maddi hasarları karşılar.

İşveren Sorumluluk sigortası teminatı nedir, neleri karşılar?

Bir işyerinde işverene bir hizmet sözleşmesi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa tabi çalışanların işlerini yaparken kendisine veya üçüncü şahıslara vereceği zararlar nedeniyle işverene düşen kanuni sorumluluğu teminat altına alan bir sigortadır. İşyeri Paket Sigortası içerisinde ek teminat olarak farklı limit alternatifleri ile alınabilir.