Tarım Sigortaları

En verimli sigorta!

Senin için Tarım Sigortaları teklifi vereceğim.

Tarım Sigortası ile çiftçiler güvence altında!

Tarım arazini ve faaliyetlerini bekleyen risklere karşı en uygun çözümleri Tarım Sigortasında bulabilirsin.

Tarım faaliyetlerine tam koruma

Tarım faaliyetlerine tam koruma

Kuraklık, don, sel gibi daha pek çok iklimsel koşulun yarattığı risklere karşı Tarım Sigortası ile için rahat olsun.

Risk danışmanlığı hizmeti

Risk danışmanlığı hizmeti

İhtiyacına uygun çözümleri belirlemek risk danışmanlığı hizmeti ile çok daha kolay.

Tarım Sigortaları ile Neler Güvende?

Teminatlar

  • Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası
  • İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası
  • Devlet Destekli Sera Sigortası
  • Diğer Ürünler

SIKÇA SORULAN SORULAR

İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortasının kapsamı nedir?

Kuru tarım alanında üretimi yapılan buğday ve sertifikalı tohumluk buğday ürünü, kuraklık, don, sıcak rüzgar ve sıcak hava dalgası, aşırı nem ve aşırı yağış risklerine karşı güvence altına alınabilmektedir.

Bitkisel Ürün Sigortası kapsamında tarla ürünleri, sebzeler ve kesme çiçekler hangi risklere karşı sigortalanabilmektedir?

Tarla ürünleri, sebzeler ve kesme çiçekler “dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan ve deprem ile sel ve su baskını” risklerinin neden olduğu miktar kaybına; sebze ve kesme çiçekler, dolu riskinin neden olduğu kalite kaybına karşı sigortalanabilir.

Büyükbaş Hayvan Hayat ve Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası kapsamı nedir?

Risk değerlendirme sonucuna göre, sigortalanmaya uygun, Hayvancılık Bilgi Sistemi’ne kayıtlı süt ve besi sığırları ile mandalar büyükbaş olarak; koyun ve keçi ile damızlık koç ve tekeler küçükbaş hayvan olarak tanımlanır. Çeşitli hayvan hastalıkları, gebelik, doğum veya cerrahi müdahaleler, yılan, böcek sokması, kazalar, deprem gibi risklere karşı güvence sağlar.

Hasarı önlemeye, azaltmaya ya da hafifletmeye yarayacak önlemler için harcadığım masrafları sigorta şirketinden talep edebilir miyim?

Alınan önlemler ve sigortacı tarafından alınması istenilen önlemlerin gerektirdiği masraflar, sigortacı tarafından ödenir. Ancak, poliçede belli bir oranda hasar muafiyeti öngörülmüşse, alınan önlemlerden doğan masraflar bu oran düşülerek ödenir.

Diğer ürünler ile ilgili tüm soruların cevaplarına ulaşın.

YARDIM MERKEZİ

İhtiyacınız olan bütün bilgi ve belgeler, Aksigorta Yardım Merkezi'nde!

Tarım Sigortaları

En verimli sigorta!