Kurumsal Kimlik ve Yönetim

Yönetim Kurulu Komiteleri

Denetim Komitesi

Yönetim Kurulu’nun denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesine yardımcı olmaktan sorumlu olan Denetim Komitesi, iç sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin işleyişini, yeterliliğini gözetmekle görevlidir.

 • Hüseyin Gürer

  Hüseyin Gürer

  Denetim Komitesi Başkanı

  Özgeçmiş
 • Fatma Dilek Yardım

  Fatma Dilek Yardım

  Denetim Komitesi Üyesi

  Özgeçmiş

Kurumsal Yönetim Komitesi

Yönetim Kurulu’nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi amacıyla Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur. Kurumsal Yönetim, Aksigorta A.Ş.’nin SPK tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun şekilde etik değerlere dayalı, içeriye ve dışarıya karşı sorumlu, riziko bilinçli, kararlarında saydam ve sorumlu, paydaşlarının menfaatini gözeten, sürdürülebilir başarı hedefli yönetim sürecidir. Kurumsal Yönetim Komitesi’nin amacı, Aksigorta A.Ş.’nin kurumsal yönetim ilkelerinin SPK tarafından belirlenen ve diğer uluslararası kabul edilmiş Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlamak amacıyla Aksigorta A.Ş. Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunmak ve bu ilkelerin hayata geçirilmesi ile uygulamasını teminen tavsiyeler oluşturmak, Şirketin bu ilkelere uyumunu izlemek ve bu konularda iyileştirme çalışmalarında bulunmaktır. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevleri de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilir.

 • Fatma Dilek Yardım

  Fatma Dilek Yardım

  Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı

  Özgeçmiş
 • Emmanuel Van Grimbergen

  Emmanuel Van Grimbergen

  Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

  Özgeçmiş
 • Osman Akkoca

  Osman Akkoca

  Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

  Özgeçmiş

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Komite, Aksigorta A.Ş’nin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal her türlü riskin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuştur.

 • Fatma Dilek Yardım

  Fatma Dilek Yardım

  Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı

  Özgeçmiş
 • Hüseyin Gürer

  Hüseyin Gürer

  Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

  Özgeçmiş
 • Emmanuel Van Grimbergen

  Emmanuel Van Grimbergen

  Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

  Özgeçmiş
 • Ayşe Sibel Öztep Oymacı

  Ayşe Sibel Öztep Oymacı

  Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

  Özgeçmiş

Aksigorta Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile İletişim Kurmak İçin;