Kurumsal Kimlik ve Yönetim

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Aksigorta’nın yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin yürütülmesinde görev alan yönetici ve çalışanların adı soyadı, unvan, görev ve lisans bilgilerine aşağıda yer verilmiştir:

  • Osman Akkoca, Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı (Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı)
  • Zeynep Eröktem, Mali Kontrol Bölüm Müdürü, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

Aksigorta Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile İletişim Kurmak İçin;