N'olur N'olmaz Sİgortası

Hayatın kötü sürprizlerine çözüm: N’olur N’olmaz Sigortası

Senin için N'olur N'olmaz Sigortası teklifi vereceğim.

Hayatın Risklerine Karşı Harekete Geçme Zamanı

Trafik kazasından zehirli böcek ısırmasına kadar başına gelebilecek her türlü kötü durumda, tedavi masrafların ya da 30.000 TL’den başlayan tazminat desteğin sigortanda!

Geniş Teminat Planları

Geniş Teminat Planları

Trafik kazası, zehirli böcek ısırması, kesik, yanık, kırık veya çıkık gibi beklenmedik durumlarda meydana gelen kazaların sonuçlarını kapsayan teminatlarla güvendesin. Detaylar için tıkla.

Ücretsiz Hizmetler

Ücretsiz Hizmetler

Teminatlarına ek olarak ücretsiz Avantajlı Diş Sağlığı Paketi ve asistans hizmetleriyle hayatın her alanında sigortan seninle.

Neler Güvende, Neleri Kapsar?

Beklenmedik durumların yol açacağı kazalar sonucu sevdiklerine destek olmaya devam edebilmen için N’olur N’olmaz Sigortası’nın güvenceleri hep yanında.

Nolur Nolmaz Sigortası ile Neler Güvende?

  • Tedavi Masrafların
  • Ailen
  • Taksitlerinin Devamı

Teminatlar

  • Trafik Kazası
  • Zehirli Böcek Isırması
  • Kesik
  • Yanık
  • Kırık-Çıkık
  • Elektrik Çarpması
  • Sürekli Sakatlık ve Vefat

Ücretsiz Hizmetler ve Avantajlar

Teminatlarına ek olarak ücretsiz Avantajlı Diş Sağlığı Paketi ve asistans hizmetleriyle hayatın her alanında sigortan seninle.

Avantajlı Diş Sağlığı Paketi

Avantajlı Diş Sağlığı Paketi

Asistans Hizmetleri

Asistans Hizmetleri

SIKÇA SORULAN SORULAR

N’Olur N’Olmaz Sigortası ile verilen teminatlar nelerdir?

Kazaen Yaşam Kaybı: Yaşam kaybı sonucu sigortalının ailesi güvence altına alınır.
Kazaen Sürekli Sakatlık: Kalıcı sakatlık durumlarında sigortalının kendisi tazminata hak kazanır.
Kazaen Tedavi Masrafları: Kaza sonucu sigortalının maruz kaldığı bedensel yaralanmaların tedavisi ile ilgili gerekli tedavi masrafları ödenir.

N’Olur N’Olmaz Sigortası’nda yaş sınırı var mıdır?

Bu sigorta 18-65 yaş arasındaki kişilere yapılır.

N’Olur N’Olmaz Sigortası’nda istisna olan meslekler nelerdir?

Maden işçileri, inşaat işçileri, tersanede çalışanlar, profesyonel sporcular.

N’Olur N’Olmaz Sigortası’nda teminat dışı kalan haller nelerdir?

Savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma, iç kargaşalar,
Nükleer rizikolar,
Sel,
Deprem ve yanardağ püskürmesi, heyelan,
Grev, lokavt, halk hareketleri, kavgalara iştirak,
Motosiklet ve takma motorlu bisiklet kullanmak ve bunlara binmek,
Açık deniz balıkçılığı, vahşi hayvan avcılığı ve yüksek dağlarda avcılık,
Cürüm ve cinayet işlemek veya teşebbüs etmek,
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda belirtilen terör eylemleri ve buna bağlı sabotajlara katılmak,
Tehlikede bulunan malları ve kişileri kurtarma hali hariç, sigortalının kendisini bile bile ağır bir tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması,
suda boğulmalar,
sigortanın kapsamına giren bir kaza sonucunda meydana gelmedikçe teminat haricindendir.

N’Olur N’Olmaz Sigortası sadece Türkiye sınırları içerisinde mi geçerlidir?

Hayır. Sigortalı dünyanın neresinde olursa olsun poliçe geçerli olacaktır.

Sigortalının birden fazla Ferdi Kaza Sigorta poliçesinden tazminat alınması mümkün müdür?

Kişi, ferdi kaza ölüm ve sürekli sakatlık teminatı ile ilgili olarak kaç poliçesi olursa ve hangi limitlerde hangi şirketten yaptırırsa yaptırsın, her bir poliçe kapsamında ayrı ayrı tazminata hak kazanır. Ancak bu durum tedavi masrafları teminatı için geçerli değildir.

Ferdi Kaza Sigortaları için hasar oluşması durumunda hazırlamam gereken belgeler nelerdir?

N’Olur N’Olmaz Sigortası’nda bir vergi avantajı var mı?

Sigortalı eğer ücretli olarak çalışıyorsa ya da beyana tabi vergi mükellefiyse Gelir Vergisi Kanunu’nun 63. ve 89. maddeleri gereğince ödediği Ferdi Kaza Sigortası primlerini vergi matrahından indirebilir.

Kaza sayılamayacak haller nelerdir?

Her nevi hastalık ve bunların sonuçları,
Sigortanın kapsamına giren bir kaza sonucu meydana gelmediği takdirde donma ve güneş çarpması,
Her ne akıl ve ruh haleti ile olursa olsun intihar veya intihara teşebbüs,
Belirgin sarhoşluk, gerekmediği halde uyuşturucu madde kullanımı ve zararlı madde alma,
Sigorta kapsamına giren bir kazanın gerektirmediği cerrahi müdahale, her türlü şua uygulaması nedeniyle meydana gelecek ölüm veya bedensel bozukluklar kaza sayılmaz.

N’Olur N’Olmaz Sigortası hangi yaralanmaların tedavisini ödüyor?

Gözden dişe kadar kaza sonucu oluşabilecek tüm bedensel yaralanmaların tedavisi ödenir.

Diğer ürünler ile ilgili tüm soruların cevaplarına ulaşın.

YARDIM MERKEZİ

İhtiyacınız olan bütün bilgi ve belgeler, Aksigorta Yardım Merkezi'nde!

Hayatın kötü sürprizlerine çözüm: N’olur N’olmaz Sigortası