Yangın Sigortaları

İleri Seviye

 • Risk Değerlendirme ve Fiyatlandırma
 • PML ve EML ve FML Kavramları
 • Yangın Sigortası ve Ek Teminatlar
 • Yangın Sigortalarında Sigorta Bedeli, Koasürans ve Muafiyetler
 • Kapsam Dışı Olanlar (aksine sözleşme yoksa)
 • Eksik ve Aşkın Sigortalar
 • Abonman, İlk Ateş ve Mutakabatlı Kıymet Poliçeleri
 • Riziko Gerçekleştiğinde Tarafların Yükümlülükleri
 • Hasarda Tazmin Kıymetlerinin Hesaplanması
 • Yangına Bağlı Kar Kaybı Sigortası
 • Büyük Yangınlar ve Hasar Tespitleri ile Örnekler
 • Yangın Sigortalarında Riziko Teftişi

Eğitmen:Doç. Dr. Özgür Akpınar

Eğitim Tarihi:09.06.2022