Siber Sigortalar

Temel Seviye


  • Risk, Sigortacılıkta Risk Türleri ve Siber Risk Kavramı
  • Siber Risk Saldırı Türleri ve Doğuracağı Sonuçlar (Vaka İncelemeleri)
  • Dünyada ve Türkiye’de Siber Risklerin Boyutu ve Sigorta Gereksinimi (Makro-Mikro Ekonomik Analiz)
  • Türkiye’de Siber Risk Sigortaları (Sigorta Ürünleri ve Teminatları)

Eğitmen:Dr. Öğr. Üyesi İskender Demirbilek

Eğitim Tarihi:15.11.2023