Risk Mühendisliği

İleri Seviye

 • Finansal Piyasalarda Risk Yönetimi
 • Katastrofik Riskler ve Yönetimi, Peril ve Hazard Kavramları
 • Alternatif Risk Transfer Teknikleri ve Ürünleri
 • Sermaye Piyasası Ürünleri ile Risk Yönetim Uygulamaları
 • Afet Bonoları ve Finansmanı Katastrofik Risk Sertifikaları
 • Sigorta Bonoları ve Sigorta Futures Sözleşmeleri
 • Risklerin Menkul Kıymetleştirilmesi
 • Sigorta Opsiyon Sözleşmeleri
 • Türkiye’de ve Dünyada Risk Yönetimi Düzenlemeleri
 • İş Sürekliliği Yönetimi ve Risk İlişkisi
 • Kurumsal Risk Yönetiminin Uygulanması ve Risk Olasılık/Etki Matrisi

Eğitmen:Doç. Dr. Ayşegül Bölükbaşı

Eğitim Tarihi:25.08.2022