Risk Mühendisliği

Temel Seviye


  • Sigortacılıkta Risk Kavramı 
  • Risklerin Sınıflandırılması
  • Risk Analizi ve Derecelendirilmesi
  • Sigortacılığın Risk Üstlenme Fonksiyonu
  • Risk Politikası 
  • Prim Politikası 
  • Reasürans Politikası 
  • Risklerin Fiyatlandırılması
  • Geleneksel Risk Yönetimi ve Teknikleri

Eğitmen:Doç. Dr. Ayşegül Bölükbaşı

Eğitim Tarihi:08.11.2023