Alacak Sigortaları

Temel Seviye


  • Risk, Sigortacılıkta Risk Türleri ve Alacak Sigortaları Kavramı
  • Devlet Destekli Alacak Sigortası Kavramı, Tarihsel Süreci ve Hukuki Altyapısı
  • Devlet Destekli Alacak Sigortası Riskleri, Teminatları ve Hedef Kitlesi
  • Devlet Destekli Alacak Sigortası Özellikleri, İşleyişi ve Rasyo Analizi

Eğitmen:Dr. Öğr. Üyesi İskender Demirbilek

Eğitim Tarihi:01.11.2023