Duyurular

Özel Durum Açıklamaları

Özel Durum Açıklamaları

Tüm Yıllar

Özel Durum Açıklaması

20.03.2019
Vergi Denetim Kurulu İncelemesi Hakkında

Özel Durum Açıklaması

20.03.2019
Ocak Prim Üretimi ve Ödenen Hasar Tutarları

Özel Durum Açıklaması

04.03.2019
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özel Durum Açıklaması

04.03.2019
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

Özel Durum Açıklaması

08.02.2019
Sorumluluk Beyanı

Özel Durum Açıklaması

08.02.2019
Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Özel Durum Açıklaması

08.02.2019
1 Ocak -31 Aralık 2018 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu
1

Aksigorta Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile İletişim Kurmak İçin;