Acentelik Başvurusu

Acentelik Başvurusu

Acentelik başvurusu için acentelerdestek@aksigorta.com.tr adresine iletişim bilgilerinizi e-posta gönderebilirsiniz.

Gerçek Kişi Acente Adaylarında Aranılan Nitelikler:

 • Türkiye’de yerleşik olması, 
 • Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olması,
 • Sigortacılık Kanunu’nda belirtilen suçlardan hüküm giymemiş veya ceza almamış olması,

5684 Sayılı Kanun / 3.2. 4 : Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi süreli hapis veya sigortacılık mevzuatına aykırı hareketlerinden dolayı hapis veya birden fazla adli para cezasına mahkum edilmemiş yahut cezası ne olursa olsun basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, görevi kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı suçlar ile kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alim satımlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, Devlet sırlarını açığa vurma veya vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı hüküm giymemiş olması,

 • İflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması,
 • Teknik personel vasıflarını taşıması,
 • En az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya en az iki yıllık aktüerya, pazarlama, risk yönetimi ve sigortacılık ile ilgili yüksek okullardan mezun olması ve iki yıllık mesleki deneyimi kazanmış olması,
 • Asgari mal varlığı şartını yerine getirmiş olması,

Gerçek kişilerin beyan edecekleri mal varlıkları 25.000 TL'nin altında olamaz. Bu tutar, acentelerce aracılık edilen yıllık prim tutarının %4’ünden aşağı olamaz. Aracılık edilen yıllık prim tutarı, yıl sonları itibariyle hesaplanır.

 • Fiziksel, teknik ve idari altyapı ile insan kaynakları bakımından yeterli olması,

Münhasıran sigorta acenteliği faaliyeti yürütülecek mekanın, müstakil bir bina veya is merkezi içerisinde; fiziki olarak ayrılmış, müstakil bir girişe sahip, başlı başına kullanılmaya elverişli bağımsız bir mekan olması gerekmektedir.

Tüzel Kisi Acente Adaylarında Aranılan Nitelikler:

 • Merkezlerinin Türkiye’de bulunması,
 • İflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması,
 • Asgari sermaye şartının yerine getirilmiş olması, 

Tüzel kisi acenteler için asgari sermaye miktarı şirket türüne göre Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen tutardan az olmamak kaydıyla 25.000 TL’dir. Bu tutar acentelerce aracılık edilen yıllık prim tutarının %4’ünden aşağı olamaz. Aracılık edilen yıllık prim tutarı, yıl sonları itibariyle hesaplanır.

 • Fiziksel, teknik ve idari altyapı ile insan kaynakları bakımından yeterli olması.

Münhasıran sigorta acenteliği faaliyeti yürütülecek mekanın, müstakil bir bina veya is merkezi içerisinde; fiziki olarak ayrılmış, müstakil bir girişe sahip, başlı başına kullanılmaya elverişli bağımsız bir mekan olması ve yeterli donanıma sahip olması gerekmektedir.

Şirketi Temsil ve İlzama Yetkili Olan Müdürün

 • Türkiye’de yerleşik olması,
 • Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olması 
 • Sigortacılık Kanunu'nda belirtilen suçlardan hüküm giymemiş veya ceza almamış olması,

5684 Sayılı Kanun / 3.2.4 : Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi süreli hapis veya sigortacılık mevzuatına aykırı hareketlerinden dolayı hapis veya birden fazla adli para cezasına mahkum edilmemiş yahut cezası ne olursa olsun basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, görevi kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı suçlar ile kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alim satımlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, Devlet sırlarını açığa vurma veya vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı hüküm giymemiş olması,

 • İflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması,
 • Teknik personel vasıflarını taşıması,
 • En az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya en az iki yıllık aktüerya, pazarlama, risk yönetimi ve sigortacılık ile ilgili yüksek okullardan mezun olması ve iki yıllık mesleki deneyimi kazanmış olması.

Gerçek Kisi Ortaklar ile Tüzel Kisi Ortakların Yetkililerinin;

 • Sigortacılık Kanunu'nda belirtilen suçlardan hüküm giymemiş veya ceza almamış olması,
 • İflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması,
 • Ayrıca, acentelik faaliyetinde bulunacak tüzel kişilerin tüzel kisi ortaklarında da iflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması şartı aranır.