Vergi Hukuku

Temel Seviye

 • 1. Vergi Hukuku Temel Tanımları Ticari
 • 2. Vergi Yönetimi Kapsamındaki Vergisel Uygulamalar
 • Firmalarda Vergi Uygulamaları
 • Vergi Usul Kanunu Hükümleri
 • Mükellefiyet/Sorumluluk
 • Tam Mükellef/Dar Mükellef
 • Kurumlar Vergisi
 • Ticari Kar –Mali Kar Yaklaşımı
 • 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü Maddesi Kapsamında Tevkif Suretiyle Kaynakta Kesilen
 • Ücretler Üzerinden Hesaplanan Gelir Vergisi,
 • Ücret Sayılan Ödemelerden Kesilen Gelir Vergisi,
 • Serbest Meslek Kazancı Gelir Vergisi,
 • Gayrimenkul Sermaye İradı Gelir Vergisi,
 • Menkul Sermaye İradı Gelir Vergisi,
 • Esnaf Muaflığından Yararlananlara Yapılan Ödemelerde Hesaplanan Gelir Vergisi,
 • 3. 3065 sayılı K.D.V. Kanunu’na Göre Sorumlu Sıfatıyla Hesaplanan Katma Değer Vergisi

Eğitmen:Mehmet Güneş

Eğitim Tarihi:20.10.2022