Yasal

Sağlık Mobil Uygulama Sözleşmesi

Sağlık Mobil Uygulama Sözleşmesi


Taraflar

 • İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (Bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır), Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uyarınca kurulmuş ve mevcudiyetini sürdüren ve iş merkezi Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi, No:8, Kule 1 Kat:3 Ümraniye 34771 İstanbul/Türkiye adresinde bulunan Aksigorta A.Ş. (Bundan böyle kısaca “Aksigorta” olarak anılacaktır) ile Aksigorta Sağlık Mobil App uygulaması (Bundan böyle “Mobil Uygulama” olarak anılacaktır) kullanıcısı (Bundan böyle “Kullanıcı” olarak anılacaktır) arasında, karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
 • Kullanıcı, Mobil Uygulama’ya giriş yaparak Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul ve beyan eder.

Tanımlar

Bu Sözleşme’de yer alan;

 • Aksigorta, Aksigorta A.Ş.’yi,
 • İçerik, Mobil Uygulama’da yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgiyi, dosyayı, resimi, rakamı, görsel, yazınsal ve işitsel imgeleri,
 • Kullanıcı, Sözleşme’nin koşullarını kabul ederek Mobil Uygulama’da yer alan İçerikler, uygulamalar ve Hizmet’ten yararlanacak medeni hakları kullanmaya ehil tüm gerçek ve tüzel kişileri,
 • Hizmet, Mobil Uygulama kapsamında Aksigorta tarafından Kullanıcı’ya sunulacak sigortacılık hizmetini/hizmetlerini,
 • Sözleşme, İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni ,
 • Taraflar, Aksigorta ve Kullanıcı’yı,
 • Mobil Uygulama, App Store ve Google Play altından ulaşılabilen ve Aksigorta’nın Sözleşme ile kapsamı belirlenen sigortacılık ürün ve hizmetlerinin sunulduğu uygulamayı ifade eder.
 • Site, www.aksigorta.com.tr ’yi ifade eder.
 • Veri Koruma Mevzuatı: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVK Kanunu” olarak anılacaktır.) ve hukuki dayanağını ondan alan ikincil mevzuat ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Bundan böyle “KVK Kurulu” olarak anılacaktır.) kararları hepsi birlikte işbu Sözleşme’de “Veri Koruma Mevzuatı” olarak anılacaktır.

Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

İşbu Sözleşmenin konusu, sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren Aksigorta’ın, Mobil Uygulama’ da mevcut olan ve ileride Kullanıcı’ya sunulacak tüm ürün, İçerik ve Hizmet’e ilişkin olarak Aksigorta’ın ve Kullanıcı’ların hak ve yükümlülükleri ile bu ürün ve hizmetlerden yararlanma şartlarının düzenlemesidir. Kullanıcı işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Mobil Uygulama içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Aksigorta tarafından açıklanan koşulları kabul etmiş olmakta, bu koşullara uygun olarak hareket edeceğini taahhüt etmekte ve vereceği bilgilerin, Mobil Uygulama’da yer alan Hizmet’lerin sunulmasında kullanılacağını kabul ve beyan etmektedir.

Hizmet Kullanım Koşulları

Mobil Uygulama yalnızca hukuka uygun amaçlarla, kişisel kullanım için ziyaret edilebilir, görüntülenebilir, işlem yapılabilir, Mobil Uygulama kullanıcıları, birikimli portföylerine ait detayları, ödemelerini, poliçelerini, hasar ve sağlık provizyon süreçlerini takip edebilir, hızlı arama butonları ile Ambulans, Çözüm Hattı ve Yol Yardımı gibi fonksiyonlara ulaşabilir, Anlaşmalı Kurum ve Servisleri haritadan bulundukları lokasyona göre izleyebilirler. Ayrıca Kaza Tespit Tutanağı gibi 3.parti linklere ve Aksigorta web sitelerine yönlendirmelerle de ihtiyaç duydukları bilgilere erişebilir, “iyi sürüş” uygulaması ile araç kullanımlarını test edebilirler. Mobil Uygulama Teknolojik gelişmelere ve müşteri/sigortalı ihtiyaçlarına göre sürekli güncellenen bir yapıda olacaktır.

Taraflar’ın Hak ve Yükümlülükleri

 Aksigorta’ın Hak ve Yükümlülükleri

 • Aksigorta herhangi bir zamanda, herhangi bir sebep göstermeksizin ve Kullanıcılar’a ayrıca bildirim yapmaksızın Sözleşme’de, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler, Mobil Uygulama’da yayınlandıkları tarihten itibaren yürürlüğe girerek, Taraflar için geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Kullanıcılar, Mobil Uygulama’daki Hizmet’ten yararlanmaya devam etmekle, bu değişiklikleri kabul etmiş sayılır.
 • Aksigorta, Hizmet’i yasal zorunluluk bulunmaması kaydı ile verip vermemekte serbest olup, önceden haber vermeksizin, Mobil Uygulama’da sunulan Hizmet’i ve İçerikler’i bazı ek koşullara bağlama, Mobil Uygulama kapsamındaki Hizmetler’i, Site’yi geçici bir süre askıya alma ve/veya değiştirebilme, tamamen durdurma, sisteme yüklenen üçüncü kişilere ya da Kullanıcı’ lara ait bütün bilgileri, Hizmet’i ve İçerikler’i erişime kapatma ve silme hakkını haizdir. Aksigorta, bu hakkını, hiç bir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabileceği gibi bundan dolayı Aksigorta’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı bu durumları bilmekte ve kabul etmektedir.
 • Aksigorta, Kullanıcı tarafından Aksigorta’a iletilen veya Mobil Uygulama üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve İçerikler’in doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve İçerikler’in güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve İçerikler’in yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
 • Aksigorta tarafından Kullanıcı’ dan talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri belirtilen süre içerisinde yerine getirilmediği takdirde doğmuş ve doğabilecek zararlardan Aksigorta sorumlu olmadığı gibi Aksigorta, Kullanıcı’nın Mobil Uygulama’yı kullanma hakkını dondurabilme veya sonlandırma hakkına sahiptir.
 • Mobil Uygulama üzerinden, üçüncü kişilere ve üçüncü kişilerin işlettiği başka web sitelerine, dosyalara, İçerikler’e ve benzer alanlara bağlantı (link) verilmesi yalnızca bilgi ve reklam amaçlı olup, Aksigorta tarafından, söz konusu bağlantı alanlarının güvenli, mevzuata uygun ve doğru olduğu garanti edilmemektedir. Üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, İçerikler’in, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu, güvenliği ve mevzuata uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren ve/veya İçerikler’i Mobil Uygulama’ya gönderen kişilerin sorumluluğundadır. Aksigorta, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.
 • Aksigorta, Mobil Uygulama’dan yüklenen dosyalarda virüs ya da benzeri zararlı özellikler bulunmadığını, Mobil Uygulama’nın hatasız ve kesintisiz olacağını ve/veya Hizmet’in kullanılmasından beklenebilecek sonuçları garanti ve taahhüt etmemekte olup; Mobil Uygulama’nın kullanılması sırasında oluşacak arıza, hata, eksiklik, kesinti, virüs, nakilde gecikme, internet bağlantı hizmeti sağlayan kuruluşlardan kaynaklanan aksaklıklar ve gecikmeler ve benzeri dış etkenler, yargı ve sair yetkili resmi merci karar ve uygulamaları, mücbir sebep sonucu meydana gelen zarar ve ziyan dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü kişiler ve Mobil Uygulama’nın Kullanıcılar’ının işlem ve fiillerinden ve sair eylemlerden, bu Mobil Uygulama’da yer alan bilgi ve görsellerden dolayı hiçbir şekil ve surette sorumlu değildir.
 • Aksigorta gerektiğinde, ağın işletim güvenliğinin tehlikede olması, ağa erişimin devamlılığı, ağda, yazılımda veya kayıtlı dosyalarda meydana gelebilecek arızaların önüne geçebilmek, muhtemel aksaklıkları engellemek veya etkisini azaltmak adına ve gerekli gördüğü diğer durumlarda hizmete erişimi sınırlandırabilir veya durdurabilir.
 • Aksigorta’nın işbu mobil uygulama kapsamında müşterilerine vereceği hizmeti ifa edebilmesi için farklı iletişim teknolojileri (webchat vb.) yine Aksigorta’nın belirleyeceği tedarikçiler üzerinden verilebilecek ve ilgili bilgiler yine bu hizmeti verecek tedarikçilerle paylaşılabilecektir. Bu paylaşımlarda paylaşılaAksigorta, Mobil Uygulama’nın kullanımı amacıyla talep edilen ve kayıt yapabilmek için gerekli olan, girmiş olduğunuz (TC Kimlik Numarası, cep telefonu numarası, e-posta adresi, baba adı vb.) verileri; onay verdiğiniz takdirde sunduğumuz hizmetlerin iyileştirilmesi, hizmetlerimizin geliştirilmesi, yeni hizmetlerin tanıtımı ve bilgilendirilmesi, bu kapsamda sizlere gerekli bilgilendirilmelerin yapılması, sizler ile temas kurulması ve sunduğumuz hizmetlerin doğasından kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için işleyebilir. Aksigorta kişisel verilerinizi Gizlilik Sözleşmesi uyarınca korur. Gizlilik Sözleşmesi ile ilgili detaylı bilgiye https://www.aksigorta.com.tr/yasal/gizlilik-sozlesmesi adresinden ulaşabilirsiniz.
 • Söz konusu kişisel verileriniz Aksigorta raporlama ve iş geliştirme faaliyetleri kapsamında işlenebilecek, kimliğiniz ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapma, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında bulunma amacıyla da kullanılabilecektir.
 • Faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla (örneğin bilgi sistemleri yönetimi ve depolanması, veri analizi vb. konularda destek almak) kişisel verilerinizi, iş ortağı üçüncü kişi hizmet sağlayıcılarımıza aktarabiliriz. Kişisel verilerin korunmasıyla ilgili detaylı bilgiye https://www.aksigorta.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi imzalayarak https://www.aksigorta.com.tr’de yer alan Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme/Aydınlatma Metni’ni okuduğunu ve Aksigorta tarafından Veri Koruma Mevzuatı’na uygun şekilde aydınlatıldığını kabul ve taahhüt eder.
 • Müşteri bilgileri, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.
 • Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde lütfen bize bildiriniz. KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen herkes AKSigorta’ya başvurarak kendisi ile ilgili aşağıda yer alan konularla ilgili taleplerde bulunabilir:
  - Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  - Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  - Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  - Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
  - Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  - Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  - İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  - Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili kişiler bu haklarını kvkk@aksigorta.com.tr adresine e-posta göndermek suretiyle kullanabilirler.

Mobil Uygulama’yı ziyaret ettiğinizde sizi hatırlayarak çevrimiçi deneyiminizi geliştirmek amacıyla, “Çerezler” ve "web işaretleri" (beacon, Google AdWords) gibi benzer teknolojiler vasıtasıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

Bu amaç için kullanılan Çerezler;

 • kullanıcının Mobil Uygulama ziyaretini kaydeder,
 • hangi reklamın, hangi kullanıcıya ve hangi sıklıkta gösterileceğine karar verir ve reklamın etki düzeyini ve kullanıcıların tepkilerini analiz eder.

Böylece size, başka web sitelerini ziyaretiniz sırasında (web sitemizi kullanırken toplanan veriler değerlendirilerek) potansiyel olarak ilgilenebileceğiniz ürünlere ilişkin reklamlar gösterilir. Bu Google arama sonuçlarında çıkan reklamlar alanlarında olabileceği gibi diğer bir web-sitesinde de olabilir. Örneğin bizim web-sitemizde bir ürünün alımına ilişkin işlemleri tamamlamadıysanız farklı web-sitelerinde bu ürüne veya bize ilişkin reklamlar görebilirsiniz. Google’ın konuya ilişkin gizlilik politikasına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Ayrıca buradan bu seçeneği nasıl tercih dışı bırakabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Mobil Uygulama’yı kullandığınızda, kullanılan donanım ve yazılım, genel konum bilgisi, web sitemize ne zaman ve nasıl eriştiğiniz gibi kişisel verilerinizi kaydedebiliriz. Bu kişisel veriler, ilgilenebileceğiniz ürünleri sunmak, müşteri deneyimini geliştirmek, fiyatları belirlemek ve/veya sizleri mevcut kampanyalardan haberdar etmek amacıyla kullanılmaktadır.

Bizlerden e-posta, sms veya arama yoluyla doğrudan pazarlama mesajı almayı tercih ettiyseniz doğrudan pazarlama materyallerine ilişkin kullanımınızı ve ilgi düzeyinizi belirlemek üzere piksel etiketleri veya linkler gibi teknolojiler de kullanabiliriz.

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, bilgisayarınızın IP adresini otomatik olarak kaydetmekteyiz.

Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

 • Kullanıcı, Mobil Uygulama’ daki ürün veya hizmetlerden faydalanırken ve ürün, İçerik veya Hizmetler ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken bu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu sözleşmede belirtilen tüm şart ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını; kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt eder. Söz konusu bilgilerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan Aksigorta sorumlu tutulamaz.
 • Kullanıcı’nın vereceği bilgilerin doğruluğunu Aksigorta’ın teyit etme sorumluluğu bulunmamaktadır. Tüm sorumluluk Kullanıcı’da olup, Kullanıcı, durumun tespiti halinde bu bilgilerin doğru olmaması nedeniyle varsa Aksigorta’nın uğradığı zararları tazmin edeceğini, Aksigorta’nın işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshetme ve Kullanıcı’nın üyeliğine son verme hakkı olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Kullanıcı, belirttiği bilgiler kapsamında Hizmet alacağını kabul ve beyan eder. Kullanıcı, Hizmet almak için istenilen bilgileri girmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Kullanıcı’nın başkaları yararına da Hizmet talebinde bulunması mümkündür.
 • Kullanıcı, Mobil Uygulama üzerinden sorulan tüm bilgileri tam ve doğru olarak vereceğini, yapılan tüm işlemlerin münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından gerçekleştirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, Aksigorta’a verdiği iletişim bilgilerinin yalnızca kendisine ait ve yalnızca kendi kontrolü altındaki iletişim bilgileri olduğunu ve bu iletişim kanallarını aktif olarak kullandığını ve bu bilgilerde değişiklik olması durumunda Aksigorta’yı derhal bilgilendireceğini taahhüt eder. Aksi halde Kullanıcı, iletişim bilgilerinin kendisine ait olmamasından veya iletişim kanallarını aktif olarak kullanmamasından dolayı Aksigorta’nın ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü maddi ve manevi zararı tazminle yükümlü olacaktır.
 • Kullanıcı, Mobil Uygulama’yı ziyaret etmek ve kullanmakla, belirtilen fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi, Mobil Uygulama’da yer alan Aksigorta ve/veya başka bir üçüncü şahsa ait resimleri, metinleri, dosyaları, görsel ve işitsel imgeleri, ikon, veri tabanlarını, unvan, işletme adı, İçerik ve yazılımı, ürün, tasarım, marka, patent, logo, ve benzeri her türlü bilgi, içerik, belge ve görselleri kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, yayınlamayacağını, değiştirmeyeceğini, başka bir lisana çevirmeyeceğini, saklamayacağını veya herhangi bir işleme tabi tutmayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, yüklemeyeceğini, teşhir etmeyeceğini, tahrip etmeyeceğini veya herhangi bir şekilde kullanmayacağını, Mobil Uygulama’nın tamamı veya bir kısmını başka bir web sitesinde Aksigorta’ın izni olmadan kullanmayacağını ve Aksigorta’ın yazılı izni olmadan Mobil Uygulama’ya bağlantı (link) vermeyeceğini, Aksigorta ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini, Mobil Uygulama’yı her türlü yasadışı ve/veya yetkisiz olarak kullanmayacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Kullanıcı, Mobil Uygulama’ya erişmek için kullandığı kullanıcı adı, şifre gibi bilgileri gizli tutmakla yükümlüdür. Bu bilgileri kullanma hakkı münhasıran Kullanıcı’ ya ait olup, Kullanıcı bu bilgileri hiçbir şekilde üçüncü şahıslara ifşa etmeyecektir. Bu bilgilerin üçüncü bir şahıs tarafından kullanımının sonuçlarından tamamen Kullanıcı sorumludur. Aksigorta, bu gibi usulsüz kullanımları yapan kişilerin kimliklerini tespit etmekle yükümlü değildir. Kullanıcı, yukarıda belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla, işbu bilgilerinin üçüncü bir şahıs tarafından kullanımından ve bunun neticelerinden kendisinin sorumlu olduğunu, işbu bilgilerin kullanımı suretiyle yapılan işlemlerin kendisini bağlayıcı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, şifresinin başkalarınca ele geçirildiğini öğrendiği takdirde Aksigorta’yı derhal bilgilendirmekle yükümlüdür.
 • Kullanıcı, Aksigorta’ın yasal mevzuat gereği resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde, Kullanıcılara ait, Mobil Uygulama dahilinde edinilen bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

Fikri Mülkiyet, Telif Hakları

 • İşbu Mobil Uygulama yazılımına dair her türlü hak; Mobil Uygulama’da yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, metin, imge, ikon, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Aksigorta’ya aittir ve ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. Mobil Uygulama’nın ziyaret edilmesi veya Mobil Uygulama’daki Hizmetler’den yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda Kullanıcı’ya hiç bir hak vermez. Kulanıcı, Mobil Uygulama’yı ziyaret etmek veya kullanmakla anılan fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksigorta’ın, Mobil Uygulama vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.
 • Mobil Uygulama’da yer alan bilgilerin çoğaltılması, başka bir lisana çevrilmesi, saklanması veya herhangi bir işleme tutulması da dahil herhangi bir şekilde kullanılması yasaktır. Mobil Uygulama’da yer alan bilgiler Aksigorta’ın yazılı izni olmadan hiçbir şekilde yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Mobil Uygulama’nın bütünü veya bir kısmı diğer bir web sitesinde Aksigorta’ın yetkilendirme ve izni olmaksızın kullanılamaz. Aksigorta’nın yazılı izni olmadıkça Mobil Uygulama’ya link verilemez.
 • Telif hakkına konu olan tasarım, resim, veri tabanı, dosya, unvan, işletme adı, marka, patent, logo, metin, görsel ve işitsel imge, ikon, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet haklarını, açık bir izin almadan yetkisiz bir şekilde kullanan Kullanıcılar’ın Mobil Uygulama’ya erişim ve/veya Mobil Uygulama’yı kullanım hakları iptal edilebileceği gibi bu tür kullanımın tespiti halinde her türlü yasal ve idari yollara da başvurulabilecektir.

Sorumluluklar

 • Mobil Uygulama üzerinde Kullanıcı tarafından yapılan her işlem ve eylemdeki hukuki, cezai ya da sair her türlü sorumluluk Kullanıcı’ya ait olup, Mobil Uygulama’yı kullanırken, kanuna ve mevzuat hükümlerine uyulacağını, kanuna ve mevzuat hükümlerine uyulmaması, Mobil Uygulama altyapısına makul olmayan ve orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem yapılması, Mobil Uygulama’ya yetkisiz bağlanılması ve Mobil Uygulama’nın yetkisiz kullanılması gibi nedenler ile gerek Aksigorta gerekse de üçüncü kişilerin uğrayacağı her türlü zarara ilişkin sorumluluğun bizzat Kullanıcı’ya ait olacağını, Kullanıcı; Mobil Uygulama’nın haksız ve hukuka aykırı kullanılmasından dolayı Aksigorta ve üçüncü şahısların uğrayacağı zarar ve ziyanları tazmin edeceğini, bu sorumluluklar nedeni ile Aksigorta’ dan herhangi bir talepte bulunmayacağını, Aksigorta’a yöneltilebilecek olası talep ve zararların derhal tazmin edeceğini kabul, beyan, ve taahhüt eder.
 • Aksigorta, Mobil Uygulama üzerinden sağlanan İçerik ve Hizmetler’in hatalı, hukuka aykırı işlerde veya kanuna aykırı olarak kullanılması dâhil her türlü kullanım nedeniyle ortaya çıkabilecek maddi, manevi, hukuki, mali sonuçlardan veya kazanç kayıpları gibi doğudan ve dolaylı zararlar ile üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri veya uğradıkları zararlardan sorumlu tutulamaz. Bu kapsamda Aksigorta’ya herhangi bir sorumluluk yüklenmesi durumunda buna sebebiyet veren Kullanıcılar, Aksigorta’n ın her türlü zararını derhal tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Mücbir Sebepler

Siber saldırı, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde, önceden öngörülemeyen ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar vb. gibi ‘mücbir sebep’ sayılan tüm hallerde, Taraflar, işbu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Mücbir sebep halinde, Aksigorta’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

Diğer Hususlar

 • Mobil Uygulama’da verilen harici bağlantılardaki (linkler) diğer kişi ve kuruluşlarla Aksigorta’ın bir hukuki ilişkisi veya ortaklığı veya iştiraki bulunmamakta olup, Aksigorta bu kişi ve kuruluşların edimlerini ve güvenilirliklerini taahhüt etmez; onlar adına hareket ettiği onları temsil ettiği, onların iş ortağı olduğu veya onlara herhangi bir konuda yetki verdiği ya da bunlar nam ve hesabına hareket ettiği anlamına gelmez. Bu nedenle, Aksigorta anılan kişi/kişiler/kurumların eylem ve işlemlerinden sorumlu değildir. Aksigorta tarafından doğrudan doğruya verilmeyen hiçbir taahhüt Aksigorta için bağlayıcı değildir. Aksigorta Mobil Uygulama’daki bilgilerden, kullanıcı veya üçüncü kişiler tarafından Aksigorta’a yansıtılmayan bilgilerden/bilgi değişikliklerinden; Mobil Uygulama’nın kullanılması nedeni ile Kullanıcı’nın bilgisayarına giren virüs vb. sair internet tehlikelerinden dolayı sorumlu değildir. Mobil Uygulama’nın kullanımı sırasında herhangi bir arıza, hata, eksiklik, kesinti, nakilde gecikme, bilgisayar virüsü, hat veya sistem arızası ya da mücbir sebepler sonucu doğrudan veya dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dahil, bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir zarardan Aksigorta hiç bir şekilde sorumlu değildir. Aksigorta, dilediği zaman Mobil Uygulama’nın herhangi bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir ya da haber vermeksizin Mobil Uygulama’daki bazı özelliklere ve bilgilere veya sitenin bazı bölümlerine erişimi sınırlandırabilir. Aksigorta, Mobil Uygulama’nın virüs koruması önlemlerini almış olmakla birlikte bu konuda bir garanti vermemektedir. Kullanıcının virüslerden korunma konusunda gerekli önlemleri alması gerekmektedir
 • Reşit olmayan veya tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler kanalıyla yapılan başvurular, kayıt işlemlerini tamamlamış olsalar dahi Kullanıcı’ya ait haklardan yararlanamazlar. Aksi yöndeki talep ve işlemler Aksigorta’nın sorumluğunda değildir.
 • Aksigorta, her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve Kullanıcı’nın işbu Mobil Uygulama’ dan yararlanmasına son verebilir.
 • Mobil Uygulama’da yer alan “Gizlilik Politikası” işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olup, Kullanıcılar söz konusu “Gizlilik Politikası” hükümlerini de okuduklarını, kabul ettiklerini ve İçerikler’ine uyacaklarını aksi takdirde bu Mobil Uygulama’ya erişim sağlamamaları, Mobil Uygulama’yı ziyaret etmeme ve görüntülememeleri ve kullanmamaları gerektiğini bildiklerini kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.
 • İşbu Sözleşme hükümlerinden herhangi birinin ihlâli halinde Aksigorta, Kullanıcı’nın Mobil Uygulama’yı kullanmasına engel olabilir ve/veya Kullanıcı aleyhine her türlü yasal yollara müracaat edebilir.
 • Mobil Uygulama ve Hizmet’in kullanımından doğacak herhangi bir ihtilafta Aksigorta’n ın kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu ticari kayıtları, defter ve kayıtları, log kayıtları, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtları kesin ve münhasır delil teşkil eder.

Sözleşmenin Feshi

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Mobil Uygulama’ ya üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

Kullanıcıların, işbu Sözleşme’yi ihlal etmesi durumunda Aksigorta Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilecek ve bu durumda Kullanıcılar, Aksigorta’nın fesih nedeniyle uğradıkları zararlardan sorumlu olacaklardır:

Tebligat Adresleri

 • Kullanıcıların, Aksigorta’ya bildirdiği cep telefonu numarası, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin talep edileceği telefon numarası kabul edilir.
 • Taraflar, mevcut telefon numarası değişikliklerini diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski telefon numaralarına yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında, Mobil Uygulama hakkında veya Mobil Uygulama ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme’den doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, münhasıran İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.