hayata_devam_banner1

NEDEN HAYATA DEVAM SİGORTASI YAPTIRMALISINIZ?

TEKLİF AL


Hayata Devam Sigortası İle Teminat Dahilinde Olan Hastalık ve Durumlar Nelerdir?

Bu sigorta ile sigortalının;

 • Kanser
 • Böbrek Yetmezliği
 • Organ Nakli (Kalp, Karaciğer, Akciğer, Pankreas)
 • Körlük
 • Multipl Skleroz (MS)
 • Parkinson
 • Alzheimer
 • Yanık (3. Derece)
 • İşitme Kaybı
 • Kalp Kapakçığı Ameliyatı
 • Aort Ameliyatı
 • Uzuv Kaybı

gibi durum ve hastalıklarından birine yakalanması halinde sigortalı poliçesindeki tutar kadar tazminat alır. Ayrıca bu ürünü satın alan müşterilere “Avantajlı Diş Paketi”  ve “Diyetisyenlik Danışma Hizmeti” ek olarak verilmektedir.

Diyetisyen danışmanlık hizmetinin ilk seansından ücretsiz ya da indirimli olarak yararlanabilir, 444 27 27 numaralı Aksigorta Hizmet Merkezi’ni arayarak anlaşmalı kuruluşlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Hayata Devam Sigortası’nda Yaş Sınırı Var mıdır?

Bu sigortaya ilk giriş yaşı 18-60 yaş aralığında olup, kişiler birer yıllık sürelerle 70 yaşına kadar yenileme yaptırabilir.

Önceden Herhangi Bir Tetkik İsteniyor mu?

Sigortalıya ya da sigorta ettirene başvuru sırasında; sigortalının poliçe kapsamındaki 12 durum ve hastalığın hiçbiriyle ilgili bir şikâyeti bulunmadığı, tanı almadığı ve tedavi görmediğine dair yazılı beyan formu doldurtulur. Bu beyan esastır, başka bir ön tetkik vb. istenmemektedir.Sigortalanacak kişinin poliçe kapsamındaki durum ve hastalıklarından herhangi biriyle ilgili daha önce bir tanı almaması, şikayetinin bulunmaması ve tedavi görmemesi gerekmektedir.

Hayata Devam Sigortası teminatı için herhangi bir bekleme süresi var mıdır?

Teminatın başlaması için poliçenin başlangıç tarihinden itibaren 90 gün geçmesi gerekmektedir. Poliçe kesintisiz olarak yenilendiği takdirde, yenileme yapılan yıllarda 90 günlük bekleme süresi uygulanmaz. Sigortalı, sigorta başlangıç tarihinden itibaren 90 günü beklemeden Avantajlı Diş Paketini kullanabilir.

Hayata Devam Sigortası Teminatı Olan “Avantajlı Diş Paketi”nin Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

Sigortalı; poliçenin vadesi içerisinde yılda 1 kez ve tek seferde olmak üzere anlaşmalı klinik ve diş hekimlerinde ücretsiz olarak;

 • Diş Hekim Muayenesi
 • Alt-Üst Çene Diş Taşı Temizliği (Detertaj)
 • Diş Röntgen Filmi (Periapikal) hizmetlerinden faydalanabilecektir.

Böylece sigortalımız yaklaşık 150-200TL değerinde bir hizmetten ücretsiz faydalanmış olur. Ayrıca anlaşmalı klinik ve hekimlerden alınan tüm dental hizmetler; Türk Diş Hekimleri Birliği Taban Fiyat Tarifesi’nden sağlanacaktır. Böylelikle TDB Taban Fiyatları* ile yani çok uygun fiyatlara tedavi imkânı sunulmuştur.

* Fiyat listesini Türk Diş Hekimleri Birliği internet sitesi www.tdb.org.tr adresinden inceleyebilirsiniz.

Avantajlı Diş Paketi’ni Kullanabileceğim Klinik Ya Da Diş Hekimlerinin Listesine Nereden Ulaşabilirim?

Avantajlı Diş Paketi’ni kullanmak isteyen sigortalı 444 27 27 Aksigorta Hizmet Merkezini arayarak; hizmeti almak istediği yerin (il, ilçe belirterek) bilgisini verdiği zaman en yakın anlaşmalı klinik veya hekimin bilgisi verilerek kendisi için randevu alınmaktadır.

Hayata Devam Sigortası’nda Bir Vergi Avantajı Var mı?

Sigortalı eğer ücretli olarak çalışıyorsa ya da beyana tabi vergi mükellefiyse, Gelir Vergisi Kanunu gereğince ödediği Hayata Devam Sigorta primlerini vergi matrahından indirebilir.

Anasayfaya Dön
Kapat