ev-esya sayfa v2

Aylık 19 TL'den başlayan fiyatlarla

EV EŞYA SiGORTASI

TEKLİF AL


Aksigorta Ev-Eşya Sigortası’nda, Evde Bulunan Kıymetli Eşyalar İçin Uygulanan Teminat Sınırı Nedir?

Hırsızlık hasarlarında toplam eşya bedeli içerisinde, mücevherat bedeli % 10; toplam kıymetli eşyalar bedeli ise % 30 ile sınırlıdır. Günlük kullanıma yönelik ziynet eşyası, mücevherat vb. kıymetli eşyalar için kilit şartı aranmaksızın toplam eşya bedelinin %5’ine kadar teminat verilmiştir. Hisse senedi ve tahvil, kıymetli kâğıtlar hariç, azami 250 TL veya karşılığı değere kadar nakit para ve döviz teminata dâhildir.

Aksigorta Ev-Eşya Sigortası’nda Hasarsızlık İndirimi Uygulaması Var Mıdır?

Evet. Sigorta süresi içinde hasar tazminatı almayan ve sigortasını kesintisiz devam ettiren sigortalılar için, 1. yılın sonunda % 10, 2. yılın sonunda % 20, 3. yılın sonunda % 30 hasarsızlık indirimi yapılır.

Cam Kırılması Teminatı Hangi Tür Hasarları Karşılar?

Bu teminat kapı ve pencere camlarında, cam masa, sehpa, aynalar ve vitrin camlarında oluşacak kazaen kırılma hasarlarını karşılar.

Eşya İçin Sigorta Bedeli Belirlenirken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Eşyaların sigorta bedeli, poliçenin yapıldığı tarihte yenilerinin tedarik edilmesi için ödenecek bedeldir. Eşya sigorta değerinin hesabında eskime, aşınma ve kullanımdan doğan bir indirim yapılmayacaktır. Bina için de teminat ödenirken sigorta değerinin hesabında eskime, aşınma ve kullanımdan doğan bir indirim yapılmaz.

Aksigorta Ev-Eşya Sigortası’nda Yer Alan Ferdi Kaza Teminatı Neleri Karşılar?

Sigortalı konut içerisinde meydana gelen kazalar sonucu sigortalının veya sigortalı ile birlikte yaşayan birinci dereceden yakınları için geçerli olmak üzere vefat ve sürekli sakatlık durumlarında tazminat ödenir. Kaza sonucu oluşan tedavi masrafları karşılanır.

Acil Sağlık Hizmeti Teminatı Neleri Karşılar?

Bu Hizmet; Acil Sağlık Hizmetleri, Acil Kara Ambulans Hizmeti, Acil Hekim Hizmeti, İlaç ve Sarf Malzemesi ve Medikal Bilgi Köprüsü hizmetinden oluşmaktadır. Bu hizmetten, acil durumun sigortalı konutta gerçekleşmesi durumunda konutta bulunanların tamamı, (misafirler dahil) acil durumun konut dışında gerçekleşmesi durumunda ise poliçe sahibi yararlanır.

Acil durumlarda Sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için ( 0212 ) 444 27 27 nolu telefonun aranması gerekmektedir. Bu hizmet 365 gün 24 saat ücretsiz / limitsiz olarak verilmektedir.

Aksigorta Ev-Eşya Sigortası’nda Yer Alan Elektrik Hasarları Teminatı Neleri Karşılar?

Yıldırım düşmesi sonucu veya normal veya anormal bir elektrik akımının konutta bulunacak sigortalı elektrikli ve elektronik cihazlara doğrudan veya dolaylı olarak vereceği maddi zararları karşılar. (Diz üstü bilgisayarlar teminat haricidir.)

Her bir elektrik hasarında 100.-TL muafiyet uygulanacak olup, yıllık ödenecek tazminat toplam 1.500.-TL. İle sınırlıdır.

İzolasyon Hasarları ile İlgili Teminat Limiti Nedir?

İzolasyon yetersizliği ve/veya kaybı nedeniyle yağmur ve kar sularının binanın dış cephe veya terasından veya pencere, kapı ve pervazlarından sızması ve/veya girmesi nedeniyle meydana gelen zararlar ile tedrici nemlenme ile ısı farkı nedeniyle oluşan terleme, küflenme sonucu sıva veya boya kabarmaları ve benzeri nedenlerden iç dekorasyonda meydana gelebilecek, (dış cephe hasarları ile dış cepheye bakan pencere ve kapılarda oluşan hasarlar hariç olmak üzere) boya, badana ve onarım masrafları olay başına ve poliçe süresince toplam 500.-TL bedel ile teminata dahildir.

Bina Ortak Alanları Teminatı Neleri Karşılar?

Bina bedelinin % 10’u ile merdiven, merdiven boşlukları, asansör boşlukları ve makineleri, kazan dairesi ve makineleri, bina içinde kat maliklerine ait olan kısımlar dışında kalan holler, sahanlıklar, garaj ve bahçıvan eklentileri bahçe avlu ve çevre duvarları, sabit yüzme ve süs havuzları ve sarnıçlar, çatı malzemeleri, bacalar, su olukları, temeller, istinat duvarları, rıhtımlar, teraslar, iskeleler ve bina dışındaki heykeller poliçe kapsamındaki tüm rizikolara karşı teminat altına alınmıştır.

Beşi Bir Yerde hizmetlerinden kimler faydalanabilir?

Aksigorta Ev-Eşya Sigortası sahipleri ilgili hizmetlerden yararlanabilir.

Avantajlı Diş Paketi’nden nasıl faydalanılabilir?

Aksigorta Ev-Eşya Sigortası beşi bir yerde asistans sahipleri; hizmet ağımız içerisinde yer alan klinik ve hekimlerden temin ettikleri tüm dental hizmetler için Türk Diş Hekimleri Birliği taban fiyat tarifesinden faydalanacaktır. TDB taban fiyat garantisi yanı sıra, aşağıda listelenmiş olan hizmetler, Aksigorta Ev-Eşya Sigortası sahiplerine yıllık 1 defaya mahsus olmak üzere ücretsiz olarak sağlanmaktadır.

  • Diş hekimi muayenesi
  • Detertraj (Diş taşı temizliği – Alt ve Üst Çene)
  • Diş Röntgen filmi (periapkal)
İlgili Beşi Bir Yerde hizmetlerine nasıl ulaşılabilir?

444 27 27 Aksigorta Hizmet Merkezi’ni arayarak avantajlardan faydalanılabilir.

Onarım/leke çıkarma hizmet günleri ve müşteriye geri dönüş süresi nedir?

Hasarlar; sigortalının konutunda, randevu tarih ve saatinde sigortalı ile mutabık kalarak, haftanın 6 (altı) günü, belirtilen limitler dâhilinde, sigortalının poliçesinin geçerlilik süresi içerisinde ve azami müşteri memnuniyeti ilkesi çerçevesinde bedelsiz olarak giderilecektir. Sigortalılara önerilecek randevu ve tamir süresi, sigortalının kendi talebi hariç, 20 iş gününü aşmayacaktır.

Beşi Bir Yerde Hizmetleri’nin yıllık kullanım adetleri nedir

Yıllık adetsel limitler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Dört farklı onarım hizmetinin toplam yıllık limiti 6 (altı) adettir. 6 adetlik onarım hakkı olan sigortalı istediği onarım hizmetinden istediği miktarda kullanabilir ancak toplam onarım adedi hiçbir zaman belirtilen toplam adetsel limiti aşamaz. Avantajlı Diş Paketi yılda 1 kez kullanılabilir.

Leke Çıkarma hizmetleri nelerdir?

Döşeme kumaşları ve halılar üzerindeki 3 cm çap büyüklüğe kadar lekeler.

Döşeme ve Halı Onarım hizmetleri nelerdir?
  • Deri ve vinil döşeme kanepe, koltuk, sandalye, büfe vb. eşyalar üzerindeki 3 cm çap büyüklüğe kadar yırtık, çatlak ve çizikler
  • Makine halı ve kilimler üzerindeki 1 cm çap büyüklüğe kadar sigara yanıkları
Sert Zemin Onarım hizmetleri nelerdir?
  • Ahşap ve laminant parkeler üzerindeki; 3 cm çap büyüklüğe ve azami 1cm derinliğe kadar vuruk, kırık, yanık ve delikler, 10 cm uzunluğa kadar çizikler
  • Mermer, granit, traverten malzemeler üzerindeki; 3 cm çap büyüklüğe ve 1 cm derinliğe kadar göçük, kopuk ve  delikler
Mobilya Mini Onarım coğrafi kapsamı nedir?

Başta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya illeri olmak üzere Türkiye’de konut poliçesi kesilen ve hizmet alma talebi gelen her ilde mobil olarak hizmet verilecektir.

Mobilya Mini Onarım hizmetlerinden nasıl faydalanılabilir?

Aksigorta Ev-Eşya Sigortası sahiplerinin konut ve eşyalarında, poliçe başlangıç tarihinden itibaren 1 (bir) yıllık süre boyunca oluşabilecek küçük ölçekli hasarlar, sigortalıdan herhangi bir onarım ücreti talep edilmeksizin azami ölçüde giderilir.

Anasayfaya Dön
Kapat