Aksigorta - Akaryakıt Sigortası - Ürün Sayfası

İstasyonum güvende!

Akaryakıt Paket Sigortası

TEKLİF AL


Pompacı Taşınan Para Teminatı Nedir?

Pompacının, 3. şahıslar tarafından silahla tehdit veya tecavüz veya zor kullanma suretiyle gasp neticesinde oluşacak zararları karşılanır.

Tanklara Yanlış Dolum Teminatı Neleri Karşılar?

Sigortalıya ait tankerler veya sigortalı adına dolum tesisinden akaryakıt alan tankerler tarafından sigortalı yerdeki yeraltı tanklarına yanlış akaryakıt doldurulması suretiyle yeraltı tankında meydana gelen karışma hasarı neticesinde ortaya çıkacak masraflar teminata dahil edilmiştir.

Akaryakıt Kaybı Teminatı Hangi Hasarları Karşılar?

Poliçede teminat altına alınan rizikolardan birinin gerçekleşmesi sonucunda yeraltı tanklarının delinmesi sonucu yakıt tankından sızan, deprem, yer kayması, toprak çökmesi, korozyon veya çürüme sonucu meydana gelebilecek akaryakıt kaybı poliçede belirtilen limitlerle teminat altına alınır. Teminat yeraltı tankının 20 yaşından küçük olması kaydı ile geçerlidir.

Makine Kırılması ve Elektronik Cihaz Sigortaları İçin Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Nelerdir?

-       Makinelerin / elektronik cihazların demirbaş defterinde kayıtları olması gereklidir.

-       Sigorta bedeli olarak ikame bedeli (aynı model ve markanın yenisinin satış bedeli) gösterilmelidir.

-       Cihazların/makinelerin periyodik bakımlarının yapılması, yeterli teknik bilgi ve beceriye sahip kişiler tarafından kullanılması şartıyla teminat verilir.

Voltaj iniş çıkışlarına bağlı oluşacak hasarlar; bu cihazların/makinelerin kesintisiz güç kaynağı, jeneratör ve /veya regülâtöre bağlı olmaları halinde teminat dâhilindedir.

Anasayfaya Dön
Kapat