Aksigorta - Zorunlu Hekim Sorumluluk Sigortası - Ürün Sayfası

Zorunlu Hekim Sorumluluk Sigortası

TEKLİF AL


Poliçe yapılmadan önce veya sözleşme yürürlükteyken kapsam dahilinde meydana gelen bir olay nedeniyle, sadece Poliçe süresi içinde sigortalıya karşı doğabilecek taleplere,

Bu zarar veya taleple bağlantılı yargılama giderlerine, karşı belirlenen sigorta limitlerine kadar teminat verilir.

Teminat Dışı Kalan Haller:

  • Sigortalının, poliçede belirlenmiş ve sınırları hukuk kuralları veya etik kurallar ile tespit edilen mesleki faaliyeti dışındaki faaliyetlerinden kaynaklanan tazminat talepleri,
  • Mesleki faaliyetin ifası sırasında sigortalı tarafından kasten sebep olunan her tür olay ile davranışları,
  • Sigortalı veya çalıştırdığı kişilerin, poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken alkol, uyuşturucu ya da narkotik maddelerin tesiri altında bulunması sonucunda meydana gelen olaylar,
  • İdarî ve adlî para cezaları dahil her tür ceza ve cezai şartlar,
  • Her türlü deneyden kaynaklanan tazminat talepleri.
  • İnsani görevin yerine getirilmesi hariç, sigortalının, sigorta primine destek veren kuruluşların sorumluluk alanı dışındaki faaliyetlerinden kaynaklanan tazminat talepleri
Anasayfaya Dön
Kapat