Temel Muhasebe

Temel Seviye

  • Muhasebeye Giriş
  • Temel Muhasebe Denklemi
  • Mali Tablolar
  • Bilanço
  • Gelir Tablosu
  • Hesap
  • Muhasebede Kayıt Araçları ve Kayıt Süreci

Eğitmen:Mehmet Güneş

Eğitim Tarihi:06.10.2022