Sorumluluk Sigortaları

İleri Seviye

  • Sorumluluk Sigortaları
  • Mesleki Sorumluluk Sigortaları
  • Ürün Sorumluluk Sigortaları
  • İşveren Mali Sorumluluk Sigortası
  • İhtiyari Mali Mesuliyet (İMM) Sigortası
  • 3.Şahıs ve Çevre Sorumluluk Sigortaları
  • Kredi, Kefalet, Bina Tamamlama ve Alacak Sigortaları
  • D&O Yönetici ve Çalışan Sorumluluk Sigortaları
  • Zorunlu Maden Ferdi Kaza Sigortaları

Eğitmen:Doç. Dr. Hakan Özcan

Eğitim Tarihi:22.09.2022