Sağlık Sigortaları

İleri Seviye

  • Özel Sağlık Sigortasının Ülkemizde Gelişimi
  • Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirme Yönetmeliği ve Uygulamalar
  • Sigortalılık Başlangıcı ve Özel Şartlar
  • Özel Sağlık Sigortalarında Poliçe Yenileme ve Tahsilat
  • Özel Sağlık Sigortalarında Fiyatlandırma ve Tarifeler
  • Özel Sağlık Sigortalarında Tazminat Uygulamaları
  • Morbidite Tablosu ve Uygulama Alanları

Eğitmen:Dr. Hakan Özcan

Eğitim Tarihi:25.05.2022