Mühendislik Sigortaları

İleri Seviye

  • İnşaat (CAR), Montaj (EAR) Sigortaları (bütün riskler sigortanın uygulama alanları)
  • Verilen Teminatlar ve Kapsam Dışı Durumlar
  • Fiyat ve Muafiyet
  • Reasürans ve Koasürans Uygulamaları
  • Makine Kırılması ve Elektronik Cihaz Sigortaları
  • Sigortanın Konusu
  • Verilen Teminatlar ve Kapsam Dışı Durumlar
  • Fiyat ve Muafiyet
  • Makine Kırılmasına Bağlı Kar Kaybı Sigortası
  • İşin Gecikmesinden Kaynaklı Kar Kaybı Sigortası

Eğitmen:Doç. Dr. Özgür Akpınar

Eğitim Tarihi:26.07.2022